De 2-minutenregel voor re-intergratie amsterdam

FourstaR kan zijn een landelijk operend festival gericht op het begeleiden van personen naar werk ofwel participatie. FourstaR werkt vanuit de missie ‘personen beter vervaardigen door werk’. Hiertoe richt FourstaR zichzelf op innoverende, resultaatgerichte oplossingen wegens de re-integratiebranche, waaronder methodiek- en productontwikkeling. Ons integrale aanpak aangaande multi-problematiek via gespecialiseerde ondersteuning aangaande opdrachtgevers, klandizie en ketenpartners bestaan hierbij onze speerpunten. Een diversiteit met diensten betekent het FourstaR een aantal professionele platenmaatschappijen heeft. Die zijn werkend op het gebied met re-integratie, zorg, inburgering, advies, sociaal uitzenden ofwel detacheren. Deze bundeling over krachten geeft de FourstaR Band een originele slagvaardigheid, expressie, snelheid van handelen en een volledige dienstverlening voor haar opdrachtgevers, ongeacht een doelgroep.

De missie kan zijn om dames, jongeren en beter opgeleide lieden te begeleiden bij dit ontdekken betreffende werk dat goed voor hen past. Bovendien onderscheiden we ons via compleet op de individuele vrouw gerichte reïntegratie -, coaching - en loopbaanbegeleidingstrajecten.

We zullen jouw geschiedenis sterker maken zodat jouw jezelf kort en krachtig, betreffende weet jouw kwaliteiten en geestdrift, kan presenteren. Vervolgens mag het bijkans ook niet anders ofwel dit kan zijn aansprekend wegens toekomstige werkgevers en/ofwel opdrachtgevers.

Maar draai dit meteen weleens om: zou solliciteren verder energie op kunnen bezorgen? Jazeker. Dan moet daar wel wat wijzigen aan uw methode over werken. U dien onderscheidend vermogen maken zodat u alweer waarneembaar wordt, vanwege uzelf en werkgevers.

We opmaken jouw werk indien basisbestanddeel betreffende je totale "bestaan", en ook niet als een op zichzelf staand iets. Wat wij vooral verrichten kan zijn je begeleiden in het helder krijgen betreffende jouw kwaliteiten, jouw verlangens en jouw belemmeringen.

Een chef met een lang zieke werknemer heeft volgens een Wet Correctie Poortwachter (WVP) een plicht teneinde de werknemer extern (spoor twee) te re-integreren mits herplaatsing binnen dit eigen bedrijf ook niet mogelijk kan zijn.

Daarom is voor Epheon tevens geen enig reïntegratietraject gelijk. Wij bieden nauwelijks standaardproducten en –trajecten met, maar stellen ú centraal. Dát kan zijn het specialisme.

Door toepassing te vervaardigen met Organisatiereading beleef je (opnieuw) iemand die jouw bent, hetgeen je kunt en hetgeen je wilt. Betreffende een opgedane inzichten ga je daarna ons intensief coachtraject in. Het uitkomst? Focus, zekerheid en een zeer goede kans op werk het je inspireert!

Het resultaat is een een vaste betrokken coach betreffende ruime oefening op het gebied met loopbaancoaching, IRO's en betreffende zicht op een actuele arbeidsmarkt.

Aldoor weer dagen we u dan ook en onszelf uit teneinde anders te denken en andere, creatieve oplossingen te uitkijken. Wij werken vanuit ons inspirerende en bruisende locatie in hartje Amsterdam.

Wanneer u ervoor kiest teneinde met Kunstenaars&CO in zee te gaan, vormt u dan ook tezamen met de coach een re-integratieplan. In het plan staat stapsgewijs een aanpak tot economische zelfstandigheid.

In Rotterdam begeleiden we ruim 700 kandidaten betreffende een afstand tot de arbeidsmarkt van maximaal twee jaar. Dit doel is teneinde kandidaten aantoonbaar te maken naar werk, matchbaar te vervaardigen of uitstroom te uitvoeren naar betaald werk. Dit traject duurt maximaal 8 maanden.

Gesprekken en huiswerkopdrachten vormen de fundering aangaande dit traject. Mits je de uitdaging wilt get more info aangaan teneinde alleen sturing en richting te geven aan jouw loopbaan en doelgericht met je toekomst betreffende mijzelf wilt samenwerken, neem dan rustig aanraking op voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Wij coachen en adviseren vanuit de praktijk waarin de hoogopgeleide vrouw nog ons uitzonderlijke staat inneemt in ons dikwijls masculiene werkomgeving. Het traject is gericht om jouw kracht wederom op te halen en jouw kwaliteiten en talent voelbaar te laten bestaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *