FourstaR kan zijn een landelijk operend festival gericht op het begeleiden van personen naar werk ofwel participatie. FourstaR werkt vanuit de missie ‘personen beter vervaardigen door werk’. Hiertoe richt FourstaR zichzelf op innoverende, resultaatgerichte oplossingen wegens de re-integratiebranche, waaronder methodiek- en productontwikkeling. … Read More


Dit kan zijn het u eerder een baan vindt via scholing te volgen. Vervolgens kunnen wij u scholing aanbieden.Heel wat gemeenten, instanties en ondernemers bestaan intussen bekend met onze opleidingen en onze methode over werken. Fabius Opleidingen heeft haar opleidingen niet enkel aan mits standaardopleiding, doch verder als re-integratieopleiding. … Read More